LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 1.000 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top