Người lao động ngành điện tại Quảng Trị tham gia hiến máu tình nguyện

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị động viên công nhân tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Thành.
Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị động viên công nhân tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Thành.
Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị động viên công nhân tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Thành.
Lên top