Cải tạo hệ thống điện nhà nghỉ công đoàn phục vụ con CNVCLĐ nghỉ hè

Công nhân của ENVHCMC đang thay mới bảng điện trong nhà nghỉ, khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Ảnh Nam Dương
Công nhân của ENVHCMC đang thay mới bảng điện trong nhà nghỉ, khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Ảnh Nam Dương
Công nhân của ENVHCMC đang thay mới bảng điện trong nhà nghỉ, khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Ảnh Nam Dương
Lên top