Đoàn viên, người lao động Xí nghiệp xe buýt được hỗ trợ từ Công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: H.N
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: H.N
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: H.N
Lên top