Thi đua với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba”

Công đoàn Hà Nội trao hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn Hà Nội trao hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn Hà Nội trao hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top