LĐLĐ tỉnh Lai Châu bàn giao nhà công vụ cho công đoàn viên

Đại diện LĐLĐ tỉnh Lai Châu bàn giao nhà công vụ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn: Ảnh: Xuân Nghĩa
Đại diện LĐLĐ tỉnh Lai Châu bàn giao nhà công vụ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn: Ảnh: Xuân Nghĩa
Đại diện LĐLĐ tỉnh Lai Châu bàn giao nhà công vụ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn: Ảnh: Xuân Nghĩa
Lên top