Bình Phước: Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp kết nạp 6 đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới. Ảnh Tú Trinh
Lễ kết nạp Đảng viên mới. Ảnh Tú Trinh
Lễ kết nạp Đảng viên mới. Ảnh Tú Trinh
Lên top