Các KCN tại Bắc Ninh, Bắc Giang đảm bảo sản xuất và chống dịch

Các lều cá nhân phục vụ việc lưu trú cho công nhân, người lao động tại công ty TNHH Wisol Hà Nội (KCN Vsip). Ảnh: Hồng Hạnh
Các lều cá nhân phục vụ việc lưu trú cho công nhân, người lao động tại công ty TNHH Wisol Hà Nội (KCN Vsip). Ảnh: Hồng Hạnh
Các lều cá nhân phục vụ việc lưu trú cho công nhân, người lao động tại công ty TNHH Wisol Hà Nội (KCN Vsip). Ảnh: Hồng Hạnh
Lên top