Các cấp CĐ Dệt May VN: Nhiều hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Đại diện CĐ Dệt May VN tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của TCty CP Dệt May Hà Nội. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Đại diện CĐ Dệt May VN tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của TCty CP Dệt May Hà Nội. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Đại diện CĐ Dệt May VN tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của TCty CP Dệt May Hà Nội. Ảnh: CĐ Dệt May VN