Cà Mau: Tổ chức giao lưu Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu

Đại diện Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu ký kết giao lưu luân phiên hàng năm. Ảnh: Thiệu Vũ
Đại diện Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu ký kết giao lưu luân phiên hàng năm. Ảnh: Thiệu Vũ
Đại diện Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu ký kết giao lưu luân phiên hàng năm. Ảnh: Thiệu Vũ
Lên top