Cà Mau sẽ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho trên 175.000 đối tượng

Tuyên truyền bảo hiểm được BHXH Cà Mau thường xuyên quan tâm. Ảnh Nhật Hồ.
Tuyên truyền bảo hiểm được BHXH Cà Mau thường xuyên quan tâm. Ảnh Nhật Hồ.
Tuyên truyền bảo hiểm được BHXH Cà Mau thường xuyên quan tâm. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top