Tập huấn nghiệp vụ cho 362 cán bộ công đoàn cơ sở

Các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia lớp học. Ảnh Đức Long
Các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia lớp học. Ảnh Đức Long
Các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia lớp học. Ảnh Đức Long
Lên top