LĐLĐ Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Thiệu Vũ
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Thiệu Vũ
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Thiệu Vũ
Lên top