Đồng Tháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 120 cán bộ Công đoàn

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn. Ảnh: Lưu Hùng
Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn. Ảnh: Lưu Hùng
Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn. Ảnh: Lưu Hùng
Lên top