BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa: Nhiều năm không chi trả phụ cấp thủ thuật

Cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện châm cứu. Ảnh: T.C.A
Cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện châm cứu. Ảnh: T.C.A
Cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện châm cứu. Ảnh: T.C.A
Lên top