BHXH TP Đà Nẵng: Chi trả gần 7 ngàn tỉ đồng chế độ bảo hiểm cho người dân

Người dân được nhân viên BHXH hướng dẫn tham gia để nhận các chế độ bảo hiểm. Ảnh: HQ
Người dân được nhân viên BHXH hướng dẫn tham gia để nhận các chế độ bảo hiểm. Ảnh: HQ
Người dân được nhân viên BHXH hướng dẫn tham gia để nhận các chế độ bảo hiểm. Ảnh: HQ
Lên top