Cả nước có 1,051 triệu người tham gia BHXH tự nguyện

Cán bộ ngành BHXH tuyên truyền tới người dân chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH tuyên truyền tới người dân chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH tuyên truyền tới người dân chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Lên top