BHXH TP.Đà Nẵng: Cải cách thủ tục hành chính xử lý nhanh chóng để người khó khăn hưởng chế độ BHXH

Cán bộ nghiệp vụ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID. Ảnh: Văn Chiến
Cán bộ nghiệp vụ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID. Ảnh: Văn Chiến
Cán bộ nghiệp vụ BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người lao động cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID. Ảnh: Văn Chiến
Lên top