Bát cháo của bộ đội làm ấm lòng công nhân khó khăn trong đại dịch

Bộ độ tặng cháo cho người dân khu phong tỏa ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Bộ độ tặng cháo cho người dân khu phong tỏa ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Bộ độ tặng cháo cho người dân khu phong tỏa ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Lên top