Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

Người dân vẫn còn xin hỗ trợ.
Người dân vẫn còn xin hỗ trợ.
Người dân vẫn còn xin hỗ trợ.
Lên top