Bình Dương giữ các chốt, chưa cho người dân lưu thông tự do ra khỏi tỉnh

Người dân chưa được tự do lưu thông di chuyển ra vào khỏi tỉnh Bình Dương. Ảnh: LĐO
Người dân chưa được tự do lưu thông di chuyển ra vào khỏi tỉnh Bình Dương. Ảnh: LĐO
Người dân chưa được tự do lưu thông di chuyển ra vào khỏi tỉnh Bình Dương. Ảnh: LĐO
Lên top