Đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi BVĐK Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân

Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Đình Trọng
Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Đình Trọng
Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Đình Trọng
Lên top