Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng bàn giao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng bàn giao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng bàn giao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top