Tổ chức Lao động quốc tế hỗ trợ Tổng LĐLĐVN thiết bị trực tuyến

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải)   nhận thiết bị hỗ trợ do  Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế  Việt Nam Chang- Hee Lee trao. Ảnh: T.Trà
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) nhận thiết bị hỗ trợ do Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế Việt Nam Chang- Hee Lee trao. Ảnh: T.Trà
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) nhận thiết bị hỗ trợ do Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế Việt Nam Chang- Hee Lee trao. Ảnh: T.Trà
Lên top