Đoàn viên Công đoàn Quốc phòng nhận hỗ trợ Tháng Công nhân

Đại tá Nguyễn Đình Đức trao quà cho đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần 22. Ảnh: T.E.A
Đại tá Nguyễn Đình Đức trao quà cho đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần 22. Ảnh: T.E.A
Đại tá Nguyễn Đình Đức trao quà cho đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần 22. Ảnh: T.E.A
Lên top