Sài Gòn nè, Sài Gòn…

Đường Đồng Khởi tháng 2.2018. Ảnh: Thùy Ân
Đường Đồng Khởi tháng 2.2018. Ảnh: Thùy Ân
Đường Đồng Khởi tháng 2.2018. Ảnh: Thùy Ân