Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sài Gòn nè, Sài Gòn…

Đường Đồng Khởi tháng 2.2018. Ảnh: Thùy Ân
Đường Đồng Khởi tháng 2.2018. Ảnh: Thùy Ân