Ngày ấy ở thị trấn lưng đèo

Với nhà văn Nga Oleg Babukin tại chợ Dran
Với nhà văn Nga Oleg Babukin tại chợ Dran