Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày ấy ở thị trấn lưng đèo

Với nhà văn Nga Oleg Babukin tại chợ Dran
Với nhà văn Nga Oleg Babukin tại chợ Dran