Ngày ấy ở thị trấn lưng đèo

Với nhà văn Nga Oleg Babukin tại chợ Dran
Với nhà văn Nga Oleg Babukin tại chợ Dran
Với nhà văn Nga Oleg Babukin tại chợ Dran