Vụ học sinh lớp 6 phải học lại từ lớp 1: Đừng chạy theo thành tích ảo!

Ông Nguyễn Văn Tuyết (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Nguyễn Văn Tuyết (Ảnh: Xuân Hải)