Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải có cơ chế để không dám tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.Ảnh: PHẠM HẢI
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.Ảnh: PHẠM HẢI