Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo và phổ biến những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Ảnh: Huy Toản
Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo và phổ biến những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Ảnh: Huy Toản
Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo và phổ biến những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Ảnh: Huy Toản
Lên top