Công đoàn làm gì để bảo vệ việc làm của người tố cáo?

Người lao động tố cáo cần được bảo vệ vị trí việc làm của mình. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Người lao động tố cáo cần được bảo vệ vị trí việc làm của mình. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Người lao động tố cáo cần được bảo vệ vị trí việc làm của mình. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top