Thu hút người giỏi làm cán bộ công đoàn cần có chính sách thoả đáng

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN -  trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top