Quá hạn không giải quyết tố cáo, phải làm sao?

Thời hạn giải quyết đơn tố cáo được quy định tại Điều 38 Luật Tố cáo. Ảnh minh hoạ
Thời hạn giải quyết đơn tố cáo được quy định tại Điều 38 Luật Tố cáo. Ảnh minh hoạ
Thời hạn giải quyết đơn tố cáo được quy định tại Điều 38 Luật Tố cáo. Ảnh minh hoạ
Lên top