Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Kiểm tra, giám sát là "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương"

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Kim Sơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Kim Sơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Kim Sơn.
Lên top