Sau Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An cũng kiến nghị huỷ bỏ V.League 2020

Lên top