TP.HCM chờ gì ở huấn luyện viên tạm quyền Hữu Thắng?

Huấn luyện viên Hữu Thắng tạm quyền dẫn dắt TP.HCM. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Hữu Thắng tạm quyền dẫn dắt TP.HCM. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Hữu Thắng tạm quyền dẫn dắt TP.HCM. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top