Huấn luyện viên Chung Hae-seong không hối hận khi chia tay đội TP.HCM

Huấn luyện viên Chung Hae-seong cùng các trợ lý Hàn Quốc đều chia tay đội TP.HCM. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.
Huấn luyện viên Chung Hae-seong cùng các trợ lý Hàn Quốc đều chia tay đội TP.HCM. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.
Huấn luyện viên Chung Hae-seong cùng các trợ lý Hàn Quốc đều chia tay đội TP.HCM. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.
Lên top