Sông Lam Nghệ An và nỗi niềm Hữu Thắng

Chủ tịch Hữu Thắng và ngày về xứ Nghệ. Ảnh: Hải Đăng
Chủ tịch Hữu Thắng và ngày về xứ Nghệ. Ảnh: Hải Đăng
Chủ tịch Hữu Thắng và ngày về xứ Nghệ. Ảnh: Hải Đăng
Lên top