Hoàng Anh Gia Lai có thể không được dự AFC Champions League 2022?

Hoàng Anh Gia Lai phải chờ đợi để xem có được dự AFC Champions League 2022 hay không? Ảnh: Anh Tiến.
Hoàng Anh Gia Lai phải chờ đợi để xem có được dự AFC Champions League 2022 hay không? Ảnh: Anh Tiến.
Hoàng Anh Gia Lai phải chờ đợi để xem có được dự AFC Champions League 2022 hay không? Ảnh: Anh Tiến.
Lên top