Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục gắn bó cùng Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top