Để VAR không bị "lố" tại EURO 2020

Tại EURO 2020, các tình huống bóng chạm tay vô tình sẽ không bị VAR "bắt lỗi". Ảnh: Premier League
Tại EURO 2020, các tình huống bóng chạm tay vô tình sẽ không bị VAR "bắt lỗi". Ảnh: Premier League
Tại EURO 2020, các tình huống bóng chạm tay vô tình sẽ không bị VAR "bắt lỗi". Ảnh: Premier League
Lên top