Nhớ… VAR

Cristiano Ronaldo tỏ thái độ và phản ứng quyết liệt khi trọng tài từ chối bàn thắng, trong khi không có VAR để can thiệp. Ảnh: AFP
Cristiano Ronaldo tỏ thái độ và phản ứng quyết liệt khi trọng tài từ chối bàn thắng, trong khi không có VAR để can thiệp. Ảnh: AFP
Cristiano Ronaldo tỏ thái độ và phản ứng quyết liệt khi trọng tài từ chối bàn thắng, trong khi không có VAR để can thiệp. Ảnh: AFP
Lên top