Sau thời gian ở nhà thuê, Hồ Việt Trung tậu cơ ngơi rộng hơn 100m2

Các nghệ sĩ đến chúc mừng cơ ngơi mới của Hồ Việt Trung. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ đến chúc mừng cơ ngơi mới của Hồ Việt Trung. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ đến chúc mừng cơ ngơi mới của Hồ Việt Trung. Ảnh: NSCC
Lên top