Khu vườn 5.000 m2 trái sai trĩu quả của Kiều Trinh

Kiều Trinh cải tạo khu đất do ba mẹ để lại để làm vườn. Ảnh: NSCC
Kiều Trinh cải tạo khu đất do ba mẹ để lại để làm vườn. Ảnh: NSCC
Kiều Trinh cải tạo khu đất do ba mẹ để lại để làm vườn. Ảnh: NSCC
Lên top