Hồ Việt Trung: "Nếu không nổi tiếng, tôi có thể đợi 20, 30 năm nữa"

Nam ca sĩ Hồ Việt Trung quan niệm làm nghệ thuật là chuyện cả đời. Ảnh: NSCC
Nam ca sĩ Hồ Việt Trung quan niệm làm nghệ thuật là chuyện cả đời. Ảnh: NSCC
Nam ca sĩ Hồ Việt Trung quan niệm làm nghệ thuật là chuyện cả đời. Ảnh: NSCC
Lên top