Tuấn Anh, Văn Toàn giúp quán càphê của thủ môn Kiều Trinh đông khách

Tuấn Anh cùng Văn Toàn đến chia vui cùng thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Nguyễn Đăng.
Tuấn Anh cùng Văn Toàn đến chia vui cùng thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Nguyễn Đăng.
Tuấn Anh cùng Văn Toàn đến chia vui cùng thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top