Lỏng lẻo quản lý, cả trăm người nước ngoài cư trú trái phép tại chung cư

Quận Sơn Trà yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho người dân đang ở tại block B chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong 30 ngày do dự án này chưa đủ điều kiện bàn giao căn hộ. Ảnh: H.L
Quận Sơn Trà yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho người dân đang ở tại block B chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong 30 ngày do dự án này chưa đủ điều kiện bàn giao căn hộ. Ảnh: H.L
Quận Sơn Trà yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho người dân đang ở tại block B chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong 30 ngày do dự án này chưa đủ điều kiện bàn giao căn hộ. Ảnh: H.L
Lên top