Truy trách nhiệm vụ người nước ngoài ở “chui” tại dự án Monarchy, Đà Nẵng

203 người nước ngoài ở trái phép trong chung cư Monarchy. Ảnh: Hữu Long
203 người nước ngoài ở trái phép trong chung cư Monarchy. Ảnh: Hữu Long
203 người nước ngoài ở trái phép trong chung cư Monarchy. Ảnh: Hữu Long
Lên top