Phát hiện gần 30 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

22 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được phát hiện sáng 23.1. Ảnh: Quang Trung
22 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được phát hiện sáng 23.1. Ảnh: Quang Trung
22 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được phát hiện sáng 23.1. Ảnh: Quang Trung
Lên top