Dự án ngàn tỉ “đắp chiếu”: Làm khác chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án

Mặc dù bị đối tác gây nhiều khó khăn, nhưng chủ đầu tư vẫn nỗ lực duy trì, phát triển dự án. Ảnh: H.H
Mặc dù bị đối tác gây nhiều khó khăn, nhưng chủ đầu tư vẫn nỗ lực duy trì, phát triển dự án. Ảnh: H.H
Mặc dù bị đối tác gây nhiều khó khăn, nhưng chủ đầu tư vẫn nỗ lực duy trì, phát triển dự án. Ảnh: H.H
Lên top